Styremøte

Styremøtet avholdes i foreningens lokaler i Hausmannsgate i Oslo.

FASE 2 / Skolering for tillitsvalgte

Kurset går over fem dager og går dypere i temaer som også ble tatt opp i Fase 1 kurset: samarbeid med arbeidsgiver, drøftinger, arbeidsmiljøloven m.m. . Kurset avholdes om koronasituasjonen tillater det i Oslo i uke 47 (16.-20 november). Målgruppen er alle tillitsvalgte i FTS som har deltatt på Fase 1 kurs tidligere. For påmelding...

Styremøte

Styremøtet avholdes i foreningens lokaler i Hausmannsgate i Oslo.

Styremøte

Styremøtet avholdes i foreningens lokaler i Hausmannsgate i Oslo.

Bilder fra instagram: