1. Digitalt medlemskurs : Lov- og avtaleverk i arbeidslivet

Velkommen til det første kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om Lov- og avtaleverk i arbeidslivet. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en overordnet introduksjon i samspillet mellom lov og avtaleverk samt partsamarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere . For påmelding og permisjonssøknad send e-post til balz@fttf.no. Link sendes ut i forkant...

Digitalt kurs: Hvordan holde gode digitale kurs og møter?

DIGITALT KURS: HVORDAN HOLDE GODE DIGITALE KURS OG MØTER? Vi inviterer til kurs for tillitsvalgte med verv i fagforening og ansvar for gjennomføring av fagforeningens møter og/eller kurs Sted:     Digitalt kurs, Microsoft Teams Tid:        Onsdag, 14.04.2021 kl. 09.00 – 12.00 Du har erfaring med å holde kurs og møter fysisk, samlet i samme rom....

Pensjonswebinar

Fagforbundet Teater og Scene, NTL og Creo ønsker alle medlemmer velkommen til webinar om pensjon med Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. Kravet om en kollektiv og varig pensjonsordning som er livslang og kjønnsnøytral, ble utsatt til årets mellomoppgjør. Vi ønsker derfor å informere alle våre medlemmer om bakgrunnen for kravet. Webinaret vil gi deg en innføring...

2. Digitalt medlemskurs: Medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen

Velkommen til det andre kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om Lov- og avtaleverk i arbeidslivet. Dette kurset er åpent for alle medlemmer og gir en introduksjon i hvordan prinsippene om medbestemmelse og medvirkning i lov- og avtaleverk skal fungere i praksis. For påmelding og permisjonssøknad send e-post til balz@fttf.no Link sendes ut...

3. Digitalt medlemskurs: Ansettelser og midlertidighet

Velkommen til det tredje kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om ansettelser og midlertidighet. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en overordnet introduksjon i sentrale rettigheter i forbindelse med ansettelser: Hovedregelen om fast ansettelse og unntaket om midlertidighet, fortrinnsrett og retten til utvidet stilling For påmelding og permisjonssøknad send e-post til...

Bilder fra instagram: