Kurs: sterkere sammen

Sted: Scandic Lillehammer hotel, Lillehammer Dato: Fra 27. august 2021 klokken 10.00 til 29. august klokken 11.00Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Innlandet, Oslo og Omegn(Tidligere Akershus)   Etter en periode med nedstenging ønsker vi på denne konferansen å sette fokus på hvordan vi kan bli STERKERE SAMMEN.   Noen...

3. Digitalt medlemskurs: Ansettelser og midlertidighet

Velkommen til det tredje kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om ansettelser og midlertidighet. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en overordnet introduksjon i sentrale rettigheter i forbindelse med ansettelser: Hovedregelen om fast ansettelse og unntaket om midlertidighet, fortrinnsrett og retten til utvidet stilling For påmelding og permisjonssøknad send e-post til...

4. Digitalt medlemskurs om arbeidstid i lov- og avtaleverk

Velkommen til det fjerde kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om arbeidstid. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en oversikt over sentrale arbeidstidsbestemmelser i lov- og avtaleverk. For påmelding og permisjonssøknad send e-post til balz@fttf.no Link sendes ut i forkant av møtet. De siste kurset i denne rekken er : 30....

5. Digitalt medlemskurs: Likestilling i arbeidslivet

Velkommen til det siste kurset i vår minikursrekke for medlemmer i FTS om Likestilling i arbeidslivet i henholdt til lov- og avtaleverk. Kurset er åpent for alle medlemmer og gir en overordnet introduksjon i sentrale punkter i likestillingsloven og hvordan vi kan få på plass ett mer likestilt arbeidsliv For påmelding og permisjonssøknad send e-post...

Bilder fra instagram: